Prompt Karaganda Leit, déi elo an de Maternité Spateren Kanner kréien eng Injektioun vu VIKASOL. Ass dëst eng obligatoresch Prozedur oder mat der Zoustëmmung vun der Mamm?

Prompt Karaganda Leit, déi elo an de Maternité Spateren Kanner kréien eng Injektioun vu VIKASOL. Ass dëst eng obligatoresch Prozedur oder mat der Zoustëmmung vun der Mamm? Schreift am viraus eng Verzweiflung a schrëftlech. An dat ass fir déi déi sech als déi meeschten betraff ...