Kaaft vu Garantien duerch eng Bank

Покупка залогового имущества через банк вернуть то вернут только я не уверен что банк вправе сам реализовать это имущество, т. к. ФЗ «О Залоге» предусмотрена иная процедура, а ФЗ «О…

Settlement Account. Verständnis? Wat ass ënnerschiddlech vun der Gesiichter?

Расчетный счет.Понятие? Чем отличается от лицевого? Из инструкции ЦБ РФ 28-И«…2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном…

ООО «Агентство по сбору долгов» — это развод очередной? внутри

ООО «Агентство по сбору долгов» — это развод очередной? внутри gt;Откуда взялись эти коллекторы? lt; банк продал безнадежный долг колекторской шараге за долю малую. И теперь это их личный интерес..…

Wat sinn ökonomesch Ressourcen?

Wat sinn ökonomesch Ressourcen? Ressourcen ekonomesch Ressourcen Économie (aus dem Franséischen Ressourcen-Hëllefstool) ass e fundamentaalt Konzept vun der ökonomescher Theorie, dat heescht Quellen, Moyene fir d'Produktioun ze garantéieren. Déi ekonomesch Ressourcen si gedeelt an natierlech (rau, geophysikalesch), ...

Flicht - Ass et eng Steier?

Flicht - Ass et eng Steier? D'Flicht ass eng Tax, gesammelt vun autoriséierten offiziellen Organer bei der Leeschtung vun bestëmmte Funktiounen, an de Betrag, déi vum Staat virgesinn sinn. Käschten enthalen besonnesch Aschreiwung a Stampstemplichten, ...