Wat ass Multivisa?

Wat ass Multivisa? Iwwert d'Multivisa huet geäntwert. an zënter e puer hunn e komplette Nonsense geschriwwen, an ech beäntweren déi aner Froen)) Fir eng Period op d'Erklärung vun enger Ambassade. méi dacks ...